top of page

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 30 marts kl. 19:00 online
Formanden indkalder hermed alle medlemmer og ikke-medlemmer til at deltage i årets ordinære generalforsamilng den 30. marts kl. 19:00 via online møde. Detaljer om deltagelse findes inde på vores event. Man tilslutter sig et online webinar via vores hjemmeside.


Du har stemmeret som alment betalende medlem i foreningen til den ordinære generalforsamling.


Foreløbig dagsorden er:


Valg af dirigent og stemmetællere

  • Bestyrelsens beretning

  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  • Evt. indkomne forslag

  • Forslag til handlingsplan og budget

  • Valg af bestyrelse og suppleant

  • Valg af revisor

  • Evt.


Vel mødt!

bottom of page